Thứ Tư, 01/06/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Thêm nhiều phụ nữ Mỹ mở công ty riêngi
  X
  20.11.2012
  Gần một phần ba các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ do phụ nữ làm chủ. Và theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, con số này ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực có thời được coi như dành riêng cho nam giới. Câu chuyện sau đây liên quan đến vấn đề phụ nữ Mỹ làm chủ doanh nghiệp.

  Thêm nhiều phụ nữ Mỹ mở công ty riêng

  Phổ biến ngày 20.11.2012

  Gần một phần ba các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ do phụ nữ làm chủ. Và theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, con số này ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực có thời được coi như dành riêng cho nam giới. Câu chuyện sau đây liên quan đến vấn đề phụ nữ Mỹ làm chủ doanh nghiệp.