Thứ bảy, 28/05/2016
Xem

  VOA60 Thế Giới

  VOA60 Thế Giới 19/11/2012i
  X
  19.11.2012
  Israel đánh bom tòa nhà nơi truyền thông quốc tế và Ả Rập cư ngụ. Bộ Trưởng Ngoại Giao các nước EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời trong cuộc tranh chấp Israel-Palestine. Phản đối vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 5 người, những người biểu tình tấn công nhà cửa và cửa tiệm của người sắc tộc Somali ở Nairobi. Ông Barack Obama trở thành vị Tổng Thống Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Ðiện. Vườn thú Belgrade có thêm cư dân mới: một con tê giác con.

  VOA60 Thế Giới 19/11/2012

  Phổ biến ngày 20.11.2012

  Israel đánh bom tòa nhà nơi truyền thông quốc tế và Ả Rập cư ngụ. Bộ Trưởng Ngoại Giao các nước EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời trong cuộc tranh chấp Israel-Palestine. Phản đối vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 5 người, những người biểu tình tấn công nhà cửa và cửa tiệm của người sắc tộc Somali ở Nairobi. Ông Barack Obama trở thành vị Tổng Thống Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Ðiện. Vườn thú Belgrade có thêm cư dân mới: một con tê giác con.

  VOA60 Thế Giới

  Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.

  Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.