Thứ sáu, 27/11/2015
Xem

Việt Nam

Giới chức Mỹ thăm nhà hoạt động bị tù Nguyễn Quốc Quâni
X
08.11.2012
Việt Nam và Nga đàm phán thương mại tự do vào đầu năm tới. Giới chức Mỹ thăm nhà hoạt động bị giam tù ở Việt Nam. Việt Nam và Uruguay cam kết tăng cường quan hệ hợp tác. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo và http://www.voatiengviet.com/

Giới chức Mỹ thăm nhà hoạt động bị tù Nguyễn Quốc Quân

Phổ biến ngày 08.11.2012

Việt Nam và Nga đàm phán thương mại tự do vào đầu năm tới. Giới chức Mỹ thăm nhà hoạt động bị giam tù ở Việt Nam. Việt Nam và Uruguay cam kết tăng cường quan hệ hợp tác. Xem thêm: http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo và http://www.voatiengviet.com/