Thứ bảy, 28/05/2016
Xem

  Phóng sự đặc biệt

  Châu Âu đưa ra các bước nhỏ để ổn định kinh tếi
  X
  07.11.2012
  Lãnh đạo Châu Âu tiến thêm một bước quan trọng, hướng tới việc ổn định các nền kinh tế trong liên minh tại một hội nghị thượng đỉnh mới đây. Nhưng các nhà phân tích cho rằng bước này chưa đầy đủ. Video sau đây giải thích lý do và hệ quả có thể có đối với châu Âu và thế giới.

  Châu Âu đưa ra các bước nhỏ để ổn định kinh tế

  Phổ biến ngày 08.11.2012

  Lãnh đạo Châu Âu tiến thêm một bước quan trọng, hướng tới việc ổn định các nền kinh tế trong liên minh tại một hội nghị thượng đỉnh mới đây. Nhưng các nhà phân tích cho rằng bước này chưa đầy đủ. Video sau đây giải thích lý do và hệ quả có thể có đối với châu Âu và thế giới.

  Phóng sự đặc biệt

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.