Thứ Tư, 22/10/2014
Xem

Châu Âu đưa ra các bước nhỏ để ổn định kinh tếi
X
07.11.2012
Lãnh đạo Châu Âu tiến thêm một bước quan trọng, hướng tới việc ổn định các nền kinh tế trong liên minh tại một hội nghị thượng đỉnh mới đây. Nhưng các nhà phân tích cho rằng bước này chưa đầy đủ. Video sau đây giải thích lý do và hệ quả có thể có đối với châu Âu và thế giới.

Châu Âu đưa ra các bước nhỏ để ổn định kinh tế

Phổ biến ngày 07.11.2012

Lãnh đạo Châu Âu tiến thêm một bước quan trọng, hướng tới việc ổn định các nền kinh tế trong liên minh tại một hội nghị thượng đỉnh mới đây. Nhưng các nhà phân tích cho rằng bước này chưa đầy đủ. Video sau đây giải thích lý do và hệ quả có thể có đối với châu Âu và thế giới.