Chủ nhật, 29/11/2015
Xem

Hoa Kỳ

Tổng thống Obama có thêm 4 năm tại vị ở Tòa Bạch Ốci
X
07.11.2012
Với kết quả 49 trên 50 tiểu bang đã được định đoạt, ông Obama giành được 303 phiếu cử tri đoàn, vượt hơn ngưỡng 270 cần thiết để được bầu làm tổng thống. Ông cũng giành hơn 50% số phiếu phổ thông.

Tổng thống Obama có thêm 4 năm tại vị ở Tòa Bạch Ốc

Phổ biến ngày 08.11.2012

Với kết quả 49 trên 50 tiểu bang đã được định đoạt, ông Obama giành được 303 phiếu cử tri đoàn, vượt hơn ngưỡng 270 cần thiết để được bầu làm tổng thống. Ông cũng giành hơn 50% số phiếu phổ thông.