Thứ Tư, 01/06/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Kết quả vòng bỏ phiếu sớm là ngang ngửai
  X
  05.11.2012
  Đài CBS nói nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu và vòng bỏ phiếu sớm đã được tiến hành ở nhiều bang trong mấy tuần qua. Hồi năm 2008, ông Obama có kết quả áp đảo ở vòng bỏ phiếu sớm năm đó, và lần này đảng Cộng hòa nhất quyết không để điều đó tái diễn.

  Kết quả vòng bỏ phiếu sớm là ngang ngửa

  Phổ biến ngày 06.11.2012

  Đài CBS nói nhiều cử tri đã đi bỏ phiếu và vòng bỏ phiếu sớm đã được tiến hành ở nhiều bang trong mấy tuần qua. Hồi năm 2008, ông Obama có kết quả áp đảo ở vòng bỏ phiếu sớm năm đó, và lần này đảng Cộng hòa nhất quyết không để điều đó tái diễn.