Thứ sáu, 27/03/2015
Xem

Anh ngữ đặc biệt

Anh ngữ đặc biệt: Chicken Hotel (VOA)i
X
03.11.2012
Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economic Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Chicken Hotel (VOA)

Phổ biến ngày 04.11.2012

Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economic Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn