Thứ bảy, 28/05/2016
Xem

  Ðời sống

  Phim về đề tài nhân quyền công chiếu ở New Yorki
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  21.07.2012
  Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hàng năm đứng ra tài trợ cho một liên hoan phim được tổ chức ở London, Toronto, và một số thành phố khác ở Mỹ. Mục đích của liên hoan phim này nhằm kêu gọi chú ý đến những áp bức và bất công trên khắp thế giới. Thông tín viên Peter Fedynsky sẽ cho chúng ta biết thêm về liên hoan phim mới đây vừa diễn ra ở thành phố New York.

  Phim về đề tài nhân quyền công chiếu ở New York

  Phổ biến ngày 21.07.2012

  Tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hàng năm đứng ra tài trợ cho một liên hoan phim được tổ chức ở London, Toronto, và một số thành phố khác ở Mỹ. Mục đích của liên hoan phim này nhằm kêu gọi chú ý đến những áp bức và bất công trên khắp thế giới. Thông tín viên Peter Fedynsky sẽ cho chúng ta biết thêm về liên hoan phim mới đây vừa diễn ra ở thành phố New York.