Thứ năm, 26/05/2016
Xem

  Hoa Kỳ

  Hoa Kỳ và máy bay không người láii
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  25.06.2012
  Máy bay không người lái đang cách mạng hóa phương cách tiến hành chiến tranh của Hoa Kỳ. Nhờ tính hiệu quả của chúng, quân đội Mỹ ngày càng sử dụng máy bay không người lái, đặc biệt là tại Pakistan.

  Hoa Kỳ và máy bay không người lái

  Phổ biến ngày 26.06.2012

  Máy bay không người lái đang cách mạng hóa phương cách tiến hành chiến tranh của Hoa Kỳ. Nhờ tính hiệu quả của chúng, quân đội Mỹ ngày càng sử dụng máy bay không người lái, đặc biệt là tại Pakistan.