Thứ Tư, 22/10/2014
Xem

Hoa Kỳ và máy bay không người láii
|| 0:00:00
X
25.06.2012
Máy bay không người lái đang cách mạng hóa phương cách tiến hành chiến tranh của Hoa Kỳ. Nhờ tính hiệu quả của chúng, quân đội Mỹ ngày càng sử dụng máy bay không người lái, đặc biệt là tại Pakistan.

Hoa Kỳ và máy bay không người lái

Phổ biến ngày 25.06.2012

Máy bay không người lái đang cách mạng hóa phương cách tiến hành chiến tranh của Hoa Kỳ. Nhờ tính hiệu quả của chúng, quân đội Mỹ ngày càng sử dụng máy bay không người lái, đặc biệt là tại Pakistan.