Thứ sáu, 24/10/2014
Xem

i
|| 0:00:00
X
13.04.2012
Philippines, Trung Quốc tạm ngưng tranh cãi ngoại giao về vụ đụng độ ở Biển Đông

Phổ biến ngày 12.04.2012

Philippines, Trung Quốc tạm ngưng tranh cãi ngoại giao về vụ đụng độ ở Biển Đông