Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Việt Nam

  • Khách hàng tại cửa hàng Starbucks đầu tiên ở thành phố HCM (ảnh: Lan Vy)
  • Cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Lan Vy)
  • Ảnh: Lan Vy.
  • Ảnh: Lan Vy.
  • Ảnh: Lan Vy.

  Cà phê Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

  Phổ biến ngày 06.02.2013