Thứ hai, 30/11/2015
Xem

Việt Nam

  • Khách hàng tại cửa hàng Starbucks đầu tiên ở thành phố HCM (ảnh: Lan Vy)
  • Cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Lan Vy)
  • Ảnh: Lan Vy.
  • Ảnh: Lan Vy.
  • Ảnh: Lan Vy.

Cà phê Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Phổ biến ngày 06.02.2013