Thứ Tư, 02/12/2015
Xem

  • Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân Quyền ở Geneve

Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve

Phổ biến ngày 04.02.2013

Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve trong chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói"