Thứ hai, 30/05/2016
Xem

    Việt Nam

    Nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân về tới Hoa Kỳ

    Phổ biến ngày 31.01.2013

    Việt Nam đã trả tự do và trục xuất nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân trong hành động bất ngờ trước áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Hoa Kỳ.