Chủ nhật, 29/05/2016
Xem

  Trang ảnh

  • Học sinh Thái Lan và học sinh nhập cư tại Samutsakhon, Thái Lan tan trường, lên xe về nhà. (VOA/D. Schearf)
  • Giáo viên Than Than Win, người Miến Điện với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Hiệu trưởng Pisarn Nuntasae với các học sinh con em người nhập cư tại một trường ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Học sinh con em người nhập cư Miến Điện đang học tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Học sinh con em người nhập cư Miến Điện xếp hàng để chuẩn bị rời trường tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Công nhân nhập cư đang làm cho các nhà máy cũng đi học tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Công nhân nhập cư Miến Điện phân loại và làm sạch mực tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Mực đang chờ phân loại và làm sạch tại Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)
  • Một phụ nữ Miến Điện làm sạch mực tại một quán ăn ở Samutsakhon, Thái Lan. (VOA/D. Schearf)

  Thái Lan mở trường cho người nhập cư, tránh nạn lao động trẻ em

  Phổ biến ngày 21.12.2012

  Thái Lan lập trường học cho con em người nhập cư, phần lớn từ Miến Điện, để tránh nạn lao động trẻ em.