Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Trang ảnh

  • Cử tri đi bầu tại một trường trung học thành phố Toms River, tiểu bang New Jersey phải đi ngang qua khu tạm trú cho người tránh bão Sandy. Mặc dù tiểu bang này gặp thiệt hại nặng vì bão, cử tri cũng đi bầu rất đông. (AP Photo/Mel Evans)
  • Tổng thống Obama gọi cho các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông ở Chicago sáng ngày bầu cử.
  • Cụ Rolf Kleinwort, 87 tuổi, ở Boca Raton, Florida, dán nhãn "I Voted" trên nạng đỡ của cụ sau khi bầu xong. (AP Photo/Chris O'Meara)
  • Tổng thống Obama gọi cám ơn các người tình nguyện làm việc trong ban vận động của ông ở tiểu bang Wisconsin trong lúc ông đi thăm một trung tâm kêu gọi cử tri đi bầu cho ông  ở Chicago sáng ngày bầu cử. (AP Photo/Carolyn Kaster)
  • Các tấm bảng hướng dẫn lối vào phòng phiếu được dựng tạm bợ ở quận Queens, thành phố New York. Vì ảnh hưởng của bão Sandy tại thành phố này, một số địa điểm bầu cử phải bất ngờ dời đi nơi khác. (AP Photo/Craig Ruttle)
  • Tổng thống Obama ôm để cám ơn một phụ nữ  tình nguyện làm việc cho ban vận động của ông khi ông đến thăm họ tại một trung tâm ở Chicago sáng ngày bầu cử. (AP Photo/Carolyn Kaster)
  • Dấu hiệu hướng dẫn cử tri đi bầu tại một trường học ở Staten Island, New York, bị thiệt hại vì bão Sandy. Trường này cũng là nơi tiếp nhận hàng cứu trợ cho nạn nhân bị bão. (AP Photo/Seth Wenig)

  Bầu cử Hoa Kỳ

  Phổ biến ngày 07.11.2012