Thứ hai, 20/10/2014
Xem

VOA60 Thế Giới

Hai nữ bộ trưởng Nhật Bản từ chứci
X
20.10.2014
Nhật Bản: Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp nối tiếp nhau từ chức vì bị cáo giác sử dụng quỹ tranh cử sai mục đích.

Hai nữ bộ trưởng Nhật Bản từ chức

Phổ biến ngày 20.10.2014

Nhật Bản: Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp nối tiếp nhau từ chức vì bị cáo giác sử dụng quỹ tranh cử sai mục đích.

VOA60 Thế Giới

Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.

Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.