Thứ sáu, 04/09/2015
Xem

Truyền hình vệ tinh

Truyền hình vệ tinh VOA 4/9/2015i
X
04.09.2015
Chủ tịch Sang dự duyệt binh ở Trung Quốc, đề cập biển Đông; Dân biểu Mỹ ‘thất vọng’ về đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam; Thủ tướng Hungary thẳng thừng bảo di dân đừng đến châu Âu...

Truyền hình vệ tinh VOA 4/9/2015

Phổ biến ngày 04.09.2015

Chủ tịch Sang dự duyệt binh ở Trung Quốc, đề cập biển Đông; Dân biểu Mỹ ‘thất vọng’ về đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam; Thủ tướng Hungary thẳng thừng bảo di dân đừng đến châu Âu...

Truyền hình vệ tinh

Tên vệ tinh: IOR - New Skies 703 (VOA Asia)
Hướng vệ tinh (phương vị): 57o E (57 độ Đông)
Transponder 35 (Global beam)
D/L Freq: 4055 MHz
FEC: ¾ rate
Symbol Rate: 26.0 MS/s
Network ID: 3
D/L Pol: RHC
Typical LO Freq: 5150 MHz
Typical L-band IF: 1095 MHz
Video Format: PAL
Virtual channels 340, 420

Tên vệ tinh: IOR - New Skies 703 (VOA Asia)
Hướng vệ tinh (phương vị): 57o E (57 độ Đông)
Transponder 35 (Global beam)
D/L Freq: 4055 MHz
FEC: ¾ rate
Symbol Rate: 26.0 MS/s
Network ID: 3
D/L Pol: RHC
Typical LO Freq: 5150 MHz
Typical L-band IF: 1095 MHz
Video Format: PAL
Virtual channels 340, 420