Thứ sáu, 28/11/2014
Xem

VOA60 Thế Giới

Cảnh sát ẩu đả với người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong (VOA60)i
X
26.11.2014
Hong Kong: Cảnh sát ẩu đả với người biểu tình ủng hộ dân chủ và dọn dẹp đường phố; hai lãnh đạo sinh viên và nhiều người khác bị bắt giữ.

Cảnh sát ẩu đả với người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong (VOA60)

Phổ biến ngày 27.11.2014

Hong Kong: Cảnh sát ẩu đả với người biểu tình ủng hộ dân chủ và dọn dẹp đường phố; hai lãnh đạo sinh viên và nhiều người khác bị bắt giữ.

VOA60 Thế Giới

Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.

Nếu quý vị bận rộn không thể theo dõi chi tiết các tin thời sự trên thế giới, chỉ cần một phút, quý vị có thể nắm bắt những sự kiện quan trọng trên thế giới trong 24 giờ qua.