Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

  Học Tiếng Anh / Anh ngữ sinh động

  Anh Ngữ Sinh Động bài 292

  Trước khi nghe bài này trên MP3, quí vị có thể xem Anh ngữ sinh động số 292 để theo dõi bài học và theo dõi mặt chữ.

  New Dynamic English 292


  Ðây là chương trình Anh ngữ Sinh động bài 292. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài này, ta ôn kỹ thêm cách phân biệt used to nghĩa là “xưa thường” và used to là “quen”. Sau đó ta ôn lại cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ: âm ea trong chữ  “break” (làm gẫy, bẻ, đứt, vỡ) phát âm là /ây/  nhưng trong chữ “breakfast” (bữa ăn sáng) thì phát âm là /e/.  Âm s trong chữ “basic” đọc là /x/ /bấy-xìk/; nhưng trong chữ “basil” (một thứ húng quế) thì âm s phát âm là /z/: /bấy-zờl/.

  Phần A:
  Ôn lại cách dùng used to chỉ một việc thường làm ở quá khứ, a past habit, và used to chỉ một chuyện đã quen thuộc.


  Hãy nói bằng tiếng Anh: (bạn sang chơi bên Australia được một thời gian, lúc đầu nghe tiếng Anh giọng Úc chưa quen, có người hỏi):
  -Bạn đã quen với tiếng Anh giọng Úc chưa?
  Are you getting used to Australian English accent?
  (=have you become accustomed to…)

  -(Bạn trả lời) Lúc đầu thì tôi thấy hơi khó hiểu nhưng bây giờ thì quen rồi.
  I first found it a little difficult to understand, but now I’ve got used to it.

  -Khi tôi ở Nice bên Pháp, tôi thường đi bộ ra đầu phố mua bánh mì về ăn sáng.
  When I was in Nice on vacation, I used to go to the bakery at the corner of the street where my apartment was on to buy bread for breakfast.
  (nhớ là used trong những câu trong đoạn này đọc là /íu:st/. Ngoại trừ used khi là quá khứ đơn hay past participle của to use thì đọc là /íu:zđ/.)

  -Tôi có thói quen đi bộ vào buổi sáng mùa hè. I am used to taking a walk in the morning during the summer
  /íu: st/.

  -Xưa anh ta chưa bao giờ biết hút thuốc lá mà bây giờ mỗi ngày anh ta hút 15 điếu. He never used to smoke, but now he smokes 15 a day.

  -Có phải hồi là học sinh trung học anh thường chơi bóng đá không? Did you use to play soccer when you were in high school? (hay nếu dùng tag-question: You used to play soccer when you were in high school, didn’t you?) =>question: did you use to…

  You used to smoke, didn’t you? –Yes, I did. Nếu trả lời không thì có 2 cách:  No, I never used to, hay là: No, I never did.=>tag question: didn’t you?   
  -Có bao giờ bạn hút thuốc không? –Có. Tôi đã từng hút thuốc. Không, tôi chưa bao giờ hút. Khi dùng ở tag-question, dùng didn’t you?

  -Bạn đã uống rượu mạnh cô-nhắc bao giờ chưa? Tôi thấy rượu cô-nhắc lúc đầu rất mạnh nhưng tôi quen rồi.

  Did you ever drink cognac?-- I found it quite a strong drink at first, but I soon got used to it. (--No, I never did).

  Tóm lại: Nếu nói về một việc làm nhiều lần ở quá khứ nhưng nay không làm nữa, dùng used to + infinitive  (I used to smoke but now I’ve stopped.)  Nếu nói về một chuyện làm nhiều lần nay quen hay trở nên quen, dùng to be used to hay to get used to (tương đương với to become accustomed to). When I worked in Washington, I used to get up early to beat the traffic. = Khi xưa hồi còn làm ở Washington, tôi thường dậy sớm để tránh kẹt xe.
  Now I longer work in Washington, but I’ve got used to getting up early .= bây giờ tôi tuy không còn làm ở Washington nữa nhưng tôi quen dậy sớm rồi.  

  I didn’t use to drive a big car: (Xưa tôi không lái xe hơi loại lớn, nhưng nay tôi lái xe loại lớn).
  I wasn’t used to driving a big car. (Tôi không quen lái xe loại lớn, nhưng nay tôi quen rồi).

  =>Sau get used to hay be used to (quen, trở nên quen), nếu có động từ theo sau thì verb ấy ở hình thức v+ing. Nếu đặt câu hỏi chỉ một thói quen ở quá khứ, thì dùng Did you use to…và trong tag-question dùng didn’t you? Và khi trả lời tag question, dùng No, I never did, hay: No, I never used to.

  Phần B. Phát âm của /k/ và ea.

  1. Âm k có phát âm, nhưng không thành tiếng.

  Âm /k/ đôi khi không trông thấy rõ vì ẩn trong consonant cluster, chùm phụ âm, khi viết, như trong chữ “box”, nhưng có phát âm, nhưng không thành tiếng:

  a box /bá:kx/; boxes /bákxiz/.
  [âm o trong “box” phát âm như /o/ trong “hot”, người Mỹ đọc như /a:/ như trong stop, hot, not. Âm x trong “box” đọc như một consonant cluster, chùm phụ âm.)

  Âm “c” trong những chữ punctual sau đây phát âm như /k/: Thân lưỡi chỉ để vào vị trí sau hàm ếch /pắngk/ chỗ cúa mềm, nhưng không phát âm /k/ thành tiếng, rồi tiếp ngay sang /trù-ờl/:

  Punctual /pắngk-trù-ờl/: đúng giờ. When we have accepted an invitation to dinner, we should be punctual. We shouldn’t be late. Khi nhận lời dự tiệc, ta phải đúng giờ. Không nên trễ.

  Connection /kờn-nếck-sần/= sự liên hệ. Doctors try to tell patients that there is a connection between smoking and lung cancer.=bác sĩ gắng bảo bịnh nhân là có liên hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi.

  Two men were arrested in connection with the bank robbery.=hai người bị bắt vì dính líu đến vụ cướp nhà băng.

  We have high speed Internet connection now.=bây giờ chúng tôi có liên mạng Internet cao tốc.

  2. Âm s phát âm là /x/  trong chữ “basic”, “basically”.
  Cũng để ý xem chữ “a" phát âm thế nào.


  Basic: căn bản.
  Basically: một cách căn bản.
  The basics: những điều căn bản của một vấn đề.
  Basilica: thánh đường  /bờ-xí-lì-cờ/
  Basil: /bấy-zờl/ tên một thứ rau húng quế. Nhớ là phụ âm s trong basil đọc là /z/.
  Baseball /bấyx-bol/=bóng chày.
  Basement=tầng dưới tầng xát mặt đất
  Bass (n.) /bây-x/ giọng nam trầm nam. Tên một thứ cá nước ngọt thuộc loại pecca /bax/.
  Baton /bờ-tá:n/= cây gậy điều khiển của nhạc trưởng.
  Bath: tắm. To bathe=tắm (để ý đến âm “a’ và “th”)  

  Chú ý:

  Th trong bath là âm không rung, voiceless; th trong bathe là âm rung, voiced. (Mẹ nói với con)  Ask you Dad to come down to dinner. (Son anwering mother) He’s taking a bath. Mời ba xuống ăn tối.-- Ba đang tắm.
  The mother bathes and changes the baby every day=bà mẹ tắm cho em bé và thay áo, tã cho em hàng ngày.  Bathing suit: bộ áo tắm phụ nữ.

  Phân biệt: Loose /s/ và / lose /z/.

  Loose: lỏng lẻo.  
  To lose: động từ bất qui tắc: To lose/lost /lost.
  A loser /z/: kẻ thất bại.
  Don’t be a sore loser. Ðừng thua rồi cáu kỉnh. My dad taught me to be a good loser. Cha tôi dạy cho tôi là dù thua nhưng vẫn vui vẻ.

  He’s a loser: he never succeeds in anything in life=anh ta là kẻ thất bại, làm gì cũng không thành.

  Loss=(n) sự mất mát.  Depression can lead to loss of appetite =bịnh phiền muộn có thể làm ta ăn mất ngon.
  Your button came loose.=khuy áo của bạn bị lỏng.
  Your shoelaces are loose =dây giày của bạn bị tuột ra rồi.
  The inmate broke loose from the sheriff’s office.=kẻ tội phạm trốn thoát khỏi phòng cảnh sát trưởng. (To break loose=trốn thoát).
  Loose-leaf binders=tập bìa dầy có đục 3 lỗ để lấy trang ra hay thêm trang vào.

  3. Chữ face trong preface đọc là /i/
  Face và preface=face là khuôn mặt. To face=đối mặt, đương đầu.

  Âm “a” trong chữ face phát âm là / ây/: /phây-x/
  To lose face= mất mặt. The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face.=thương thuyết hoàn hảo nhất là dàn xếp sao cho hai phe không phe nào bị mất mặt cả.
  I need to talk to him face to face.=tôi muốn gặp tận mặt anh ta để nói chuyện.

  Preface /pré-phìx/ hay /pré-phờx/= bài tựa
  Ðộng từ to preface=mở đầu, He often prefaces his speech with a quotation from the Bible.=anh ta thường mở đầu bài diễn văn bằng một câu trích trong Kinh Thánh.

  4. Ea được phát âm là 7 cách phát âm là /ây/, /i:/, /ơ/, /e/, /iơ/ hay /eơ/ và  /a:/ (như trong chữ “father”).

  -The pronunciation of ea:

  a) Ea phát âm là  /ây/


  Steak: thịt bò
  Great: lớn, rất tốt
  Break nhưng trong breakfast bữa sáng, ea phát âm là /e/.

  b) Ea phát âm là /i:/ (i dài)

  Weak: yếu.
  Peach: quả đào.
  Tea: trà.
  Meat: thịt.
  Feat: công trình, kỳ công.
  Feast: đại tiệc.
  Beak: mỏ chim.
  Beat: đánh, thắng.
  East: phía đông.
  Breathe. The doctor says: Breathe in and then breathe out. Bác sĩ bảo: hãy hít vào rồi thở ra.

  Nhận xét: Âm tiết ee cũng phát âm là /i:/ trong meet, greet, greetings: lời chào đón, feel (cảm thấy), feet (chân, bộ Anh, số nhiều của foot. 1 foot=12 inches= 0,3048 meters; 1 yard=3 feet=0,9144 meters).

  c) Ea phát âm như /ơ:/

  Earth: trái đất.
  Pearl: hạt ngọc trai.
  Learn: học.
  Earn: kiếm được.
  Early: sớm.

  d) Ea phát âm /e/

  Breath=hơi thở. The doctor says: Take a deep breath. Hãy hít vào thật sâu. It’s stuffy in here. Let’s get out for a breath of fresh air. Trong này có vẻ thiếu không khí. Ta hãy bước ra để có một luồng không khí trong lành.
  Death=cái chết.
  Dead=chết.
  Deaf=điếc.
  Sweat=mồ hôi. [No sweat (idiom)=don’t worry! Dễ mà! đừng lo! Không sao!].
  Meant =(simple past hay past participle của mean) ngụ ý, nghĩa là.
  Breakfast (bữa ăn sáng).

  f) ea phát âm /iơ/

  Near=gần.
  Beard=râu.
  Year=năm.
  Idea=tư tưởng, ý tưởng.
  Hear=nghe thấy.
  Tears=nước mắt. Tears ran down her cheeks.
  Fear=sợ.
  Appear =xuất hiện.

  g) ea phát âm /eờ/:

  Swear=thề, nguyền, chửi thề.
  Bear=chịu trách nhiệm, chịu đựng, mang (danh từ   
  bear=con gấu).
  Pear=trái lê.
  Tear (to tear/tore/torn. =xé, làm rách.)

  h) Ea phát âm là /a:/ như trong chữ “father”.
  Heart=trái tim.
  Hearth=phía trước lò sưởi.  Hearth and home=(nghĩa bóng) =your home and family=gia đình ấm cúng.

  5. Chữ die phát âm là /đai/, nhưng diet phát âm làm hai âm tiết: /đái-ợt/.
  Die (chết) and diet (ăn kiêng khem).
  She works as a dietician.= cô ta là chuyên gia về khoa dinh dưỡng  (chữ dietician phát âm 4 syllables).

  - Practice: tập đọc những câu này: An early breakfast of peaches, pears and steak is good for your heart. = bữa sáng sớm gồm trái đào, trái lê và thịt bò thì tốt cho tim bạn.

  Tears rolled down her cheeks as she read his letter.=
  Nước mắt chảy trên gò má khi cô đọc lá thư của anh ta.

  => muốn biết cách phát âm một chữ, xin vào http://howjsay.com

  Vietnamese Explanation
  Quí vị vừa học xong bài 292 trong chương trình Anh Ngữ Sinh động. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.

  Trò chuyện với người bản xứ

  English at the movies (Bấm để xem thêm)
   
  Học từ vựng tiếng Anh (Bấm để xem thêm)
   
  Ban Việt ngữ có 8 chương trình dạy tiếng Anh
   
  • Anh ngữ sinh động do Phạm Văn phụ trách với mục đích dạy đàm thoại cho người học có trình độ trung cấp.
  • Từ và Thành ngữ do Huyền Trang phụ trách là chương trình chú ý đến các thành ngữ thông dụng, ít khi được dạy trong các lớp tiếng Anh chính quy.
  • Hỏi đáp Anh ngữ với mục đích giải đáp những câu hỏi của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức.
  • Anh ngữ đặc biệt với các video có cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn.
  • VOA Speak Up giúp ôn luyện cho kỳ thi TOEFL iBT, thực hành, kiểm tra, và cải thiện khả năng nói tiếng Anh với người bản xứ.
  • World in a Word là chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế.
  • English in a Minute là chương trình luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng thông dụng ở Mỹ.
  • English at the Movies là chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua màn ảnh Hollywood.

  Hỏi đáp Anh ngữ

  Chương trình Hỏi đáp Anh ngữ với mục đích giải đáp những câu hỏi của quý vị về 2 chương trình “Anh ngữ sinh động” và “Từ và Thành ngữ” do Phạm Văn và Huyền Trang phụ trách, cũng như những thắc mắc khác liên quan đến Anh ngữ thường thức.


  Quý vị có thể nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc bằng cách: Gửi email đến địa chỉ: AnhNguQA@gmail.com

  Các câu trả lời sẽ được post trong trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả và độc giả trau giồi thêm khả năng Anh ngữ của mình.

  Bài học tiếng Anh mới nhất

  No records found for this widget:1913