Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Tin tức

  Anh Ngữ sinh động bài 5.

  Hình ảnh/Video

  Nghe
  • Dynamic English Lesson 5 2.10MB[Download] (RealAudio)

  Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 5. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Is She from Chicago? - Có phải cô ấy ở thành phố Chicago đến không? Quí vị sẽ học cách nói mình từ đâu đến. Sau đó quí vị cũng học cách dùng chữ “we” (chúng tôi, chúng ta) và chữ “they” (họ) và hình thức số nhiều của động từ “to be” (là “are"). Quí vị sẽ nghe các chữ:

  SISTER=em hay chị gái.
  WASHINGTON, D.C.= tên thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thuộc đặc khu Columbia.
  Cũng nghe cách viết và đọc tắt của “SHE IS” là “SHE'S”.
  Thí dụ: NO, SHE IS NOT=NO, SHE'S NOT.
  Trong đoạn sắp nghe, Kathy và Max nói về hai người khách mời lên đài là Sara Scott và người em gái cô ta tên là Chris. Tiếng anh chữ sister chỉ chị hay em gái. Muốn nói rõ, dùng elder sister, cho “chị”, younger sister, cho “em gái”; dùng chữ eldest sister, cho “chị cả”.
  Bây giờ là đoạn đầu bài học.

  CUT 1

  Music

  Kathy: Hi, Max. How are you today?
  Max: Fine. And you?
  Kathy: Oh. I'm OK.
  Kathy: Our guests today are Sara Scott and her sister Chris.
  Max: Is Sara from Washington?
  Kathy: Do you mean from Washington, D.C.?
  Max: Yes. Is she from Washington, D.C.?
  Kathy: No, she's not.
  Max: Where is she from?
  Kathy: I don't know. We'll ask her.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Bây giờ đến phần thực tập. Quí vị lắng nghe rồi lập lại; nghe câu trả lời, câu trước chậm, câu sau nhanh.

  CUT 2

  MUSIC

  Larry: Sara...is from...the United States. (Pause for repeat)
  Larry: She's from the United States. (Pause for repeat)
  Larry: Max...is from...San Francisco. (Pause for repeat)
  Larry: He's from San Francisco. (Pause for repeat)
  Larry: Kathy...is from...New York. (Pause for repeat)
  Larry: She's from New York. (Pause for repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là cuộc phỏng vấn của Kathy với Sara Scott và Chris Scott.
  Hai người ở Chicago đến. Để ý đến cách viết và đọc tắt của “They are” là “They're” và “We are” là “We're”. Trong đoạn tới có vài tên cần biết:
  Chicago Bulls=tên đội bóng rổ nổi tiếng ở Chicago. Bull=bò mộng;
  Golden Gate Bridge= Kim-môn-kiều, tên chiếc cầu treo mầu đỏ nổi tiếng ở San Francisco. Sears Tower=tên tòa nhà chọc trời ở Chicago.
  Xin lắng nghe:

  CUT 3

  Kathy: Now, it's time for today's interview. Our guests today are Sara Scott and her sister. Good morning, Sara.
  Max: Hi, Sara.
  Sara: Good morning, Kathy. Hello, Max.
  Kathy: Thank you for coming.
  Sara: Thank you for inviting me.
  Kathy: I'd like to introduce my sister, Chris.
  Kathy: Hello, Chris. Nice to meet you.
  Chris: Hello, Kathy. It's nice to meet you too.
  Max: Hello, Chris.
  Chris: Hello, Max. Nice to meet you.
  Kathy: OK, Sara. I'd like to ask you a question.
  Sara: Certainly.
  Kathy: What city do you come from?
  Sara: I come from Chicago.
  Kathy: Chris, are you from Chicago too?
  Chris: Yes, I'm from Chicago.
  Sara and I are both from Chicago.
  Sara: Yes, we're both from Chicago.
  Max: I'm from San Francisco.
  Chris: Really? I love San Francisco! The Golden Gate Bridge is in San Francisco.
  Max: That's right. What's in Chicago?
  Sara: Well, the Sears Tower is in Chicago.
  Chris: And the Chicago Bulls basket ball team is in Chicago.
  Kathy: I love basket ball! Our guests are Sara and Chris Scott. We'll talk after our break.
  Kathy: This is New Dynamic English.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Trong đoạn tới quí vị nghe rồi lập lại, dùng She's, We're và They're.

  CUT 4 

  Max: Sara is from Chicago. (pause for repeat)
  Max: She's from Chicago. (pause for repeat)
  Sara: That's right. I'm from Chicago. (pause for repeat)
  Max: Sara and Chris are from Chicago. (pause for repeat)
  Max: They're from Chicago. (pause for repeat)
  Chris: That's right. We're from Chicago. (pause for repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Bây giờ là phần 5 của bài học. Quí vị nghe Kathy đọc một điện thư, e-mail (viết tắt từ chữ electronic mail) của cô Kim ở Korea (Đại Hàn).

  MESSAGE=lời nhắn, tín điệp.
  SHOW=chương trình.

  CUT 5

  Kathy: Let's look at our e-mail.
  Kathy: We have a message from Kim in Korea. Her question is: Where is Chicago? Sara, where is Chicago?
  Sara: Well, it's in the United States. It's in Illinois...in the state of Illinois. It's between New York and San Francisco.
  Kathy: Sara, Chris, thank you for being on our show.
  Max: Yes, thank you.
  Sara: Thank you for inviting us.
  Chris: It was fun.
  Kathy: Lets' take a short break.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây phần thực tập. Để ý đến những địa danh như Chicago, the United States, Beijing (Bắc Kinh), China, Paris, France, London, England. Quí vị nghe rồi lập lại.

  CUT 6

  Max: Chicago. (pause for repeat)
  Max: Where is Chicago? (pause for repeat)
  Max: It's in the United States. (pause for repeat)
  Max: Beijing. (pause for repeat)
  Max: Where is Beijing? (pause for repeat)
  It's in China. (pause for repeat)
  Max: Where is Paris? (pause for repeat)
  Max: It's in France. (pause for repeat)
  Max: London. (pause for repeat)
  Max: Where's London? (pause for repeat)
  Max: It's in England. (pause for repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là mẩu đối thoại phần 3 trên máy bay đi New York giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quí vị nghe những địa danh như The Grand Canyon is in Arizona.

  Canyon=hẻm núi. Yosemite Park =công viên Yosemite.

  Sau đó là phần thực tập. Quí vị nghe trước rồi lập lại sau.

  CUT 7

  Walter: Hi, my name is Walter. Walter Kennedy. (short pause)
  Michael: Hello, my name is Michael, Michael Davis. (short pause)
  Walter: Nice to meet you. (short pause)
  Michael: Nice to meet you, too. (short pause)
  Walter: Are you from New York? (short pause)
  Michael: No, I'm not. (short pause)
  Walter: Where are you from? (short pause)
  Michael: I'm from Arizona. (short pause)
  Walter: Is the Grand Canyon in Arizona? (short pause)
  Michael: Yes, it is. (short pause)
  Walter: What about Yosemite Park? (short pause)
  Walter: Is it in Arizona? (short pause)
  Michael: No, it's not. (short pause)
  Michael: It's in California. (short pause)
  Walter: Oh, I didn't know that. (short pause)
  Larry: Listen and repeat. Walter: Is the Grand Canyon in Arizona? (short pause)
  Michael: Yes, it is. (short pause)
  Walter: What about Yosemite Park?
  Walter: Is it in Arizona? (short pause)
  Michael: No, it's not. (short pause)
  Michael: It's in California. (short pause)
  Walter: Oh, I didn't know that. (short pause)

  Vietnamese explanation

  Sau đây là phần Câu hỏi trong tuần - Question of the Week. Quí vị nghe Larry nói tên ba người nổi danh và hỏi họ ở đâu đến. Ba người đó là Nelson Mandela, Michael Jordan và Olivia Newton-John. Bài sau sẽ có câu trả lời.

  CUT 8

  Max: Now it's time for the Question of the Week. Listen to the question. We'll have the answers on the next show. Where do they come from?

  Question number 1: Nelson Mandela. Where does Nelson Mandela come from?
  Question number 2: Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from?
  Question number 3: Olivia Newton-John. Where does Olivia Newton-John come from?
  Max: We'll have the answers on our next show.

  Cahy: Well, our time is up. So until next time... This is Kathy.
  Max: And this is Max.
  Lathy: Good luck in your English studies.
  Kathy and Max: Good bye

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Trong phần Câu chuyện giữa bài Story Interlude, Kathy nhận được lá thư của người chồng cũ của cô nói sắp trở lại Washington.
  Kathy khen Elizabeth mặc áo đẹp. Elizabeth nói sắp có hẹn đi chơi với một người bạn của bạn cô mà mà cô chưa chưa biết là ai. Tiếng Anh gọi là:A blind date

  DATE: buổi hẹn chơi, người mình hẹn đi chơi.
  Người Mỹ gọi người chồng hay vợ cũ của mình là “MY EX” tức là “EX-HUSBAND”
  hay “EX-WIFE”. MARRIED=có chồng hay vợ.
  DIVORCED=đã ly dị.

  CUT 9

  Larry: And we're off the air. Good show.
  Kathy: Thanks, Larry.
  Larry: Oh, Kathy. Here're a letter for you.
  Kathy: Oh, thanks.
  Kathy: Hmm. It's from my ex-husband.
  Larry: Your ex-husband? I didn't know you were married.
  Kathy: Well, we were only married for a year. But we've been divorced for a long time. Oh...
  Larry: What is it?
  Kathy: He's moving to Washington.
  Larry: What do you think?
  Kathy: I'm not sure...
  [Elizabeth enters]
  Kathy: Oh, hi Elizabeth. That's a beautiful dress.
  Eliz: Thank you.
  Kathy: Are you going somewhere?
  Eliz: Well, I'm meeting someone for dinner.
  Kathy: Anyone I know?
  Eliz: No, in fact, I've never met him myself. He's a friend of a friend.
  Kathy: Well, have a good time.
  Eliz: Thank you.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Quí vị vừa học xong bài số 5 trong chương trình Anh Ngữ sinh động New Dynamic English.). Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

  Diễn đàn này đã đóng.
  Ý kiến
       
  Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

  Thời sự Việt Nam

  JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
  Bầu cử Mỹ: Đại cử tri đoàn (P7)i
  X
  27.05.2016
  Sau khi mỗi đảng xác định một ứng cử viên tổng thống, các ứng cử viên sẽ chọn một người đồng tranh cử. Sau đó hai cặp ứng cử viên sẽ vận động quyết liệt để chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử vào đầu tháng 11.
  Video

  Video Bầu cử Mỹ: Đại cử tri đoàn (P7)

  Sau khi mỗi đảng xác định một ứng cử viên tổng thống, các ứng cử viên sẽ chọn một người đồng tranh cử. Sau đó hai cặp ứng cử viên sẽ vận động quyết liệt để chuẩn bị cho ngày tổng tuyển cử vào đầu tháng 11.
  Video

  Video Việt Nam bỏ tù 4 người xin tị nạn bị Úc trả về nước

  Tòa án ở Việt Nam ngày 26/5 bỏ tù bốn người Việt với những án từ 2 đến 2,5 năm về tội danh gọi là 'tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép' sau khi Úc hồi hương nhóm người xin tị nạn này
  Video

  Video Báo nhà nước né tránh phát biểu về nhân quyền của TT Obama

  Phát biểu của Tổng thống Mỹ trong bài diễn văn với nhân dân Việt Nam bị báo nhà nước xuyên tạc hoặc né tránh tại những đoạn liên quan tới vấn đề nhân quyền, theo tố cáo của giới quan sát được loan tải trên các trang mạng xã hội
  Video

  Video Tàu di dân đắm ngoài khơi bờ biển Libya, khoảng 20 người e đã chết

  Người ta e rằng khoảng 20 người đã thiệt mạng sau khi một tàu di dân bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya.
  Video

  Video Lực lượng tác chiến đặc chủng Mỹ, Việt tỏ dấu hiệu sẵn sàng hợp tác

  Lực lượng Tác chiến Đặc chủng của Mỹ và Việt Nam tỏ dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng bắt đầu tạo dựng mối quan hệ.