Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Tin tức

  Anh Ngữ sinh động bài 3.

  Hình ảnh/Video

  Nghe
  • Dynamic English Lesson 3 2.42MB[Download] (RealAudio)

  Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động New Dynamic English bài thứ 3. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I’m from Florida=Tôi ở tiểu bang Florida đến.

  Quí vị sẽ học cách nói mình từ đâu đến. Sau đó quí vị cũng học cách dùng thì hiện tại [present tense] của động từ “to be” và những hình thức nói tắt của động từ này. Cũng học hai đại danh-từ “he” và “she” và sở hữu tĩnh từ “his” và “her.” Phần hai bài học là phần Anh ngữ Thương Mại Functioning in English. Trong đoạn sắp nghe, Kathy và Max nói với Robert Harris, một người khách gọi vào đài.

  Có những từ ngữ cần nghe trước:

  Guest=khách.
  He’s from the United States=Ông ta ở Mỹ đến.

  Bây giờ là đoạn đầu bài học.

  CUT 1

  Music

  Max: Good morning, Kathy. How are you this morning?
  Kathy: I'm great! And you?
  Max: Pretty good. [Intro: His name is Robert Harris.]
  Kathy: We have a guest with us today.
  Max: What's his name?
  Kathy: His name is Robert Harris.
  Max: Robert Harris?
  Kathy: Yes, Robert Harris.
  He's from the United States.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Bây giờ đến phần thực tập. Quí vị lắng nghe rồi lập lại; để ý đến câu trả lời, câu trước chậm, câu sau nhanh.

  CUT 2

  Larry: What's his name? (pause for repeat)
  Max: His name is Robert. (pause for repeat)
  Max. His name is Robert. (pause for repeat)
  Larry: What's her name? (pause for repeat)
  Max: Her name is Kathy. (pause for repeat)
  Max: Her name is Kathy. (pause for repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là cuộc điện đàm (telephone) giữa cô Kathy và Robert Harris, người Hoa Kỳ. Ông gọi vào đài. Tên gọi tắt và thân mật của Robert là Bob. Ông Harris từ tỉnh Miami, tiểu bang Florida, nơi có khu giải trí Disney World.

  Có vài chữ khó: Please go ahead: xin hỏi trước. Muốn bảo ai làm chuyện gì trước thì nói, Please go ahead. Break: lúc nghỉ. Let's take a break: chúng ta hãy nghỉ một lúc.

  CUT 3

  Kathy: Now it's time for our interview. Our guest today is Robert Harris. Good morning, Mr. Harris.
  Bob: Good morning, Kathy. Please call me Bob.
  Kathy: OK, Bob. I have a question for you.
  Bob: Please, go ahead.
  Kathy: OK, where are you from?
  Bob: I'm from Florida. Disney World is in Florida. Kathy: Is Disney World in Miami?
  Bob: No, it's not. It's in Orlando. Orlando, Florida.
  Kathy: Are you from Orlando?
  Bob: No, I'm not. I'm not from Orlando. I'm from Miami.
  Kathy: That's very interesting. Thank you.
  Bob: You're welcome.
  Kathy: Our guest is Bob Harris. He's from Miami, Florida. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.

  Vietnamese explanation

  Bây giờ là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.

  CUT 4

  Larry: Where are you from? (pause for repeat)
  Bob: I'm from the United States. (pause for repeat)
  Larry: Where are you from? (pause for repeat)
  Bob: I'm from Florida. (pause for repeat)
  Larry: Where are you from? (pause for repeat)
  Bob: I'm from Miami. (pause for repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là mẩu điện đàm giữa Kathy và một thính giả gọi vào đài tên là Khalid, người ở thủ đô Cairo, xứ Ai Cập (Egypt). Thủ đô=capital. [You're on the air= bạn đang nói chuyện trực tiếp với chương trình truyền thanh/truyền hình].

  CUT 5

  Kathy: Now it's time for a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
  Khalid: Hello. My name is Khalid. I come from Cairo.
  Kathy: You come from Cairo?
  Khalid: That's right. I come from Egypt. Cairo is the capital of Egypt. I have a short question for Mr. Harris.
  Bob: Yes. What is it?
  Khalid: You come from Florida. Is Memphis in Florida?
  Bob: No, it's not. It's in Tennessee.
  Khalid: Is Max from Florida?
  Bob: No, he's not. He's from California.
  Khalid: California?
  Bob: That's right. He's from California.
  Khalid: Oh. Thank you. Good-bye.
  Bob: Good-bye.
  Kathy: Bob, thank you for being our guest today.
  Bob: Thank you for inviting me.
  Kathy: Let's take a short break.

  Vietnamese explanation

  Sau đây là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại, trước hết lập lại một địa danh, sau lập lại một câu, rồi lắng nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quí vị vừa lập lại. London is the capital of England = Luân Đôn là thủ đô của Anh Quốc.

  CUT 6

  Max: San Francisco. (pause and repeat)
  Max: San Francisco is in California. (pause for repeat)
  Max: Where is San Francisco? (pause for repeat)
  Max: San Francisco is in California. (pause for repeat)
  Max: London. (pause for repeat)
  Max: London is in England. (pause for repeat)
  Max: Where is London? (pause for repeat)
  Max: London is in England. (Pause and repeat)

  Vietnamese explanation

  Sau đây là mẩu đối thoại phần 2 trên máy bay giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quí vị sẽ nghe câu Nice to meet you viết tắt ở câu It’s nice to meet you= hân hạnh gặp ông hay bà. Và câu trả lời Nice to meet you, too= tôi cũng hân hạnh gặp ông hay bà.
  Sau mẩu đàm thoại là phần thực tập. Quí vị nghe rồi lập lại.

  CUT 7

  Walter: Hi, my name is Walter. Walter Kennedy. (short pause)
  Michael: Hello, my name is Michael. Michael Davis. (short pause)
  Walter: Nice to meet you. (short pause)
  Michael: Nice to meet you, too. (short pause)
  Larry: Listen and repeat Are you from New York? (pause for repeat)
  Michael: No, I'm not. (pause for repeat)
  Where are you from? (pause for repeat)
  I'm from Arizona. (pause and repeat)

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Sau đây là phần bài học đầu đề là Man on the Street. Nhóm chũ “man on the street” có nghĩa là người ngoài phố.
  Đoạn này giới thiệu với quí vị tên vài thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ, vài tiểu bang có tên gốc tiếng Tây Ban Nha (Spanish names); vài thành phố hay tiểu bang có gốc tiếng người da đỏ (American Indian, Native American).

  Capitol Building=tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Đánh vần: CAPITOL.
  D.C.=District of Columbia=đặc khu Columbia, tức là thủ đô Washington.
  Đoạn này phóng viên Kent Moss phỏng vấn Henry Parker, một người gặp ngoài đường trước Quốc Hội Mỹ.

  CUT 8

  Kent: This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Capitol Building in Washington, D.C. Excuse me, Sir?
  Henry: Yes?
  Kent: I'd like to ask you a few questions.
  Henry: OK, go ahead.
  Kent: What's your name?
  Henry: My name is Henry Parker.
  Kent: And where are you from?
  Henry: I'm from Tallahassee.
  Kent: Tallahassee?
  Henry: Yes, Tallahassee.
  Kent: Where is Tallahassee?
  Henry: It's in Florida. Tallahassee is in Florida.
  Kent: Is that a Spanish name?
  Henry: No. it's an Indian name.
  Kent: from India?
  Henry: No, American Indian.
  Kent: Really?
  Henry: Yes, some American cities have Indian names.
  Kent: Some American cities have Spanish names, like Los Angeles and San Francisco.
  Kent: And a lot of names come from England, like New York, and New Hampshire
  Henry: American names come from all over the world.
  Henry: That's right. Well, thank you very much for talking with me.
  Henry: You're very welcome.

  MUSIC

  Vietnamese explanation

  Phần kế tiếp của bài học hôm nay là A Dinner Invitation (mời dùng cơm tối). Max mời Kathy đến dùng cơm tối và Kathy nhận lời.
  Trước hết xin nghe mấy chữ khó:

  Dinner party = tiệc ăn tối.
  Would you like to come?=bạn có muốn đến không? I’d love to= Tôi muốn đến.
  I’ll be looking forward to it=Tôi sẽ mong đợi được đến dự bữa ăn tối đó.
  Look forward to=mong chờ.
  Why don’t you come between 7:00 AND 7:30?=Bạn có thể tới trong khoảng từ bẩy giờ đến bẩy rưỡi tối chứ?
  Don't bother= đừng mất công.

  CUT 9

  Max: Kathy, my wife and I are having a dinner party this weekend. Would you like to come?
  Kathy: Friday night? Sure I'd love to.
  Max: Good. You can meet my wife, Karen, and my son, John.
  Kathy: Oh, that would be great! Can I bring anything? (Tôi có thể làm món gì đem đến không).
  Max: Oh, no. Don't bother.
  Kathy: What time should I come?
  Max: We plan to eat around 8:00, so why don't you come between 7:00 and 7:30?
  Kathy: That would be great. I'll be looking forward to it. I can't wait to see your new house.

  Vietnamese explanation

  Kế tiếp là chương trình Anh ngữ Thương Mại Functioning in Business của Elizabeth Moore. Functioning in Business Anh ngữ Thương Mại là một lớp Anh ngữ trung cấp chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ. Đây là bài học “Giới thiệu Phần 2"-Introductions Part 2.

  Bài hôm nay chú trọng về đề tài “giới thiệu trong thương mại” và giới thiệu ba thành phần tham dự. Charles Blake làm việc cho công ty Trung Hoa là International Robotics, công ty quốc tế chuyên về máy tự động thay người điều khiển. Mike Epstein làm việc cho hãng Mỹ tên là Advanced Technologies - Kỹ thuật tiên tiến, cao cấp. Cô Shirley Graham là Vice President (phó chủ tịch công ty) và là xếp (boss) của ông Epstein. “Graham” không đọc âm “h”.

  Mấy chữ khó cần nghe trước:

  Listeners=thính giả, người nghe.
  Guest=khách.
  An industrial robot=máy tự động thay người dùng trong kỹ nghệ.
  A higtech company=công ty kỹ thuật cao cấp (điện tử).
  Computer components=bộ phận máy điện tử.
  International Robotics Manufactures Industrial Robots=hãng International Robotics chế tạo máy điện tử thay người.
  Silicon Valley=thung lũng Silicon, tên vùng ở Nam San Francisco, California là nơi có nhiều hãng chế tạo máy điện toán và các phần mềm (software), tức là các chương trình của máy điện toán.
  [Silicon: chất si-li-ca tìm thấy ở cát và đất sét, dùng trong các bộ não của máy điện toán, như máy transistors, hay solar cells (tế bào biến năng lượng phát xạ của mặt trời thành điện). Hãy nghe Elizabeth giới thiệu chương trình]

  CUT 10

  Eliz: I'm here today with Gary Engleton. Gary is the host of “Gary's Tip” and also of “Culture Tips.” Hello, Gary! Nice to see you again!
  Eliz: Gary, it's nice to tell our listeners a little about our show.
  Gary: Okay! Why don't you start?
  Eliz: All right. As you know, we are following some important business meetings and negotiations. Over the next several weeks, we will be interviewing three business people: Charles Blake, Mike Epstein, and Shirley Graham. Our first guest is Charles Blake. Mr. Blake lives in Beijing, China. He works for International Robotics, a Chinese company.
  Gary: What kind of company is it?
  Eliz: International Robotics manufactures industrial robots.
  Gary: Robots. So it's a high-tech company.
  Eliz: Yes, it is. Then in another program, we'll interview Mike Epstein. Mr. Epstein lives in Sunnyvale, California, in Silicon Valley. He works for Advanved Technologies, an American company.
  Gary: That sounds like a high-tech company too.
  Eliz: Yes. Advanced Technologies makes computer components. The third person we'll interview is Shirley Graham. Ms. Graham is Mr. Epstein's boss. She's a Vice President at Advanced Technologies. And you'll see, she and Mr. Epstein don't always agree.
  Gary: It sounds interesting. When do we start?
  Eliz: In just a moment. Charles Blake will be our first guest. But first, let's take a short break. I'll see you later, Gary.
  Gary: My pleasure.

  Vietnamese explanation

  Quí vị vừa học xong bài 3 trong chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English. Phạm văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

  Diễn đàn này đã đóng.
  Ý kiến
       
  Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

  Thời sự Việt Nam

  JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
  Ông Ngải Vị Vị đến Dải Gaza làm phim về người tỵ nạni
  X
  24.05.2016
  Nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vị Vị đã bắt đầu phỏng vấn những người tỵ nạn ở Dải Gaza cho bộ phim tài liệu của ông về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn thế giới. Một báo cáo mới cho biết một con số kỷ lục gần 41 triệu người phải tản cư trong nước do xung đột hoặc thiên tai.
  Video

  Video Ông Ngải Vị Vị đến Dải Gaza làm phim về người tỵ nạn

  Nghệ sĩ và nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngải Vị Vị đã bắt đầu phỏng vấn những người tỵ nạn ở Dải Gaza cho bộ phim tài liệu của ông về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn thế giới. Một báo cáo mới cho biết một con số kỷ lục gần 41 triệu người phải tản cư trong nước do xung đột hoặc thiên tai.
  Video

  Video TT Obama ăn bún chả và tham gia show truyền hình của CNN ở Hà Nội

  Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông đã thưởng thức món bún chả và uống bia Hà Nội trong một bữa tối cùng đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình Hoa Kỳ Anthony Bourdain
  Video

  Video Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cho VN là ‘hồi chuông cảnh tỉnh’ đối với Nga

  Việc Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng chục năm qua đối với Việt Nam đang khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ ở Trung Quốc, nước có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông thổi bùng căng thẳng quân sự, mà còn cả ở Nga
  Video

  Video Việt Nam sẽ mua máy bay không người lái từ Mỹ?

  Các chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ mua nhiều vũ khí tối tân của Hoa Kỳ, kể cả máy bay không người lái và chiến đấu cơ, để đương đầu với Trung Quốc, sau khi lệnh cấm vận vũ khí sát thương được dỡ bỏ
  Video

  Video TT Obama tham gia ghi hình phim ký sự du lịch tại Hà Nội

  Hôm thứ Ba, Tổng thống Obama đã tham gia ghi hình phần thứ nhì cuộc phỏng vấn với nhân vật nổi tiếng Anthony Bourdain của đài CNN trước khi rời thủ đô Việt Nam để đến chặng dừng kế tiếp là Thành phố Hồ Chí Minh.