Đường dẫn truy cập

Giống và khác giữa Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim


Giống và khác giữa Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim

Giống và khác giữa Target, Goal, Purpose, Objective, và Aim

Xin hỏi Target, Goal, Purpose, Objective và Aim khác nhau như thế nào. Trân trọng cảm ơn. Đỗ Chưởng

Chào bạn Ðỗ Chưởng:

Nếu bạn dùng một cuốn từ điển lớn và tốt và lần lượt tra những chữ này thì thấy tất cả đều có chung một nghĩa là mục đích, hay mục tiêu. Nhưng mỗi chữ có một vài nghĩa khác với mấy chữ kia.

Target có nghĩa là bia mà bốn chữ kia không có.

Target practice=tập bắn

Right on target=trúng mục tiêu

Target of criticism=mục tiêu chỉ trích

Goal còn có nghĩa "gôn" (goalie=người thủ thành) hay "ghi bàn thắng".

He scored a goal for Spain in the last minutes=Anh ghi bàn thắng cho Tây Ban Nha vào phút chót

Purpose là mục đích.

To no purpose=chẳng được kết quả gì

To serve a purpose=có mục đích

On purpose=cố ý

Objective=chủ đích.

What is the objective of the policy?=Chủ đích của chính sách là gì?

The programs has two main objectives=Chương trình có 2 mục tiêu

Aim=đích.

To miss one's aim=bắn trật đích, không đạt mục đích

To attain one's aim=đạt được mục tiêu.

Trong 5 chữ trên, "aim" và "target" còn là động từ. Danh từ "aim" chỉ mục đích mình muốn đạt; "goal" chỉ mục đích mình hy vọng sẽ đạt; "objective" chỉ mục đích phải cố gắng mới đạt được.

Chúc bạn may mắn.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG