VOA http://www.voatiengviet.com Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là một dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế đa phương tiện của Mỹ có tin tức và thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ. VOA phát khoảng 1.500 giờ gồm các chương trình tin tức, thông tin, giáo dục, và văn hóa mỗi tuần đến khán giả trên toàn thế giới ước tính khoảng 123 triệu người. Muốn tìm hiểu thêm, xin ghé thăm chúng tôi tại VOANews.com. Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) là một dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế đa phương tiện của Mỹ có tin tức và thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ. VOA phát khoảng 1.500 giờ gồm các chương trình tin tức, thông tin, giáo dục, và văn hóa mỗi tuần đến khán giả trên toàn thế giới ước tính khoảng 123 triệu người. Muốn tìm hiểu thêm, xin ghé thăm chúng tôi tại VOANews.com. no vi Bản quyền 2010 - VOA 60 Wed, 24 May 2017 17:28:50 +0700 Pangea CMS – VOA VOA VOA VietnameseWeb@voanews.com Tin Việt Nam 23/5/2017 - Tháng Năm 24, 2017 TT Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ ngày 29/5. 'Dùng FTA buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền'. Đụng độ Biển Đông: Việt Nam bắt giữ quan chức Indonesia. http://www.voatiengviet.com/a/3867994.html Wed, 24 May 2017 06:26:00 +0700 VOA TT Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ ngày 29/5. 'Dùng FTA buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền'. Đụng độ Biển Đông: Việt Nam bắt giữ quan chức Indonesia. 00:08:25 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 24, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3845257.html Wed, 24 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:30:00 VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 23, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3843875.html Tue, 23 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 01:00:00 Tin Việt Nam 22/5/2017 - Tháng Năm 23, 2017 Đảng đối thoại với ai, về những gì? TT Phúc, lãnh đạo ĐNA đầu tiên ‘xông đất’ Bạch Ốc. Trung Quốc 'đánh giá cao' hậu thuẫn của Việt Nam. Mỹ ‘chật vật’ tìm tiếng nói chung ở Việt Nam. http://www.voatiengviet.com/a/3866728.html Tue, 23 May 2017 07:06:00 +0700 VOA Đảng đối thoại với ai, về những gì? TT Phúc, lãnh đạo ĐNA đầu tiên ‘xông đất’ Bạch Ốc. Trung Quốc 'đánh giá cao' hậu thuẫn của Việt Nam. Mỹ ‘chật vật’ tìm tiếng nói chung ở Việt Nam. 00:14:27 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 23, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3843580.html Tue, 23 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:30:00 VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 22, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3842013.html Mon, 22 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 00:59:59 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 22, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3841681.html Mon, 22 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:29:50 VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 21, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3841086.html Sun, 21 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 01:00:00 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 21, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3840852.html Sun, 21 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:30:00 VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 20, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3840323.html Sat, 20 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 01:00:00 Cuộc sống người Việt cao niên tại Mỹ - Tháng Năm 20, 2017 http://www.voatiengviet.com/a/3862993.html Sat, 20 May 2017 06:55:00 +0700 VOA 00:07:47 Tin Việt Nam 19/5/2017 - Tháng Năm 20, 2017 Đối Thoại Nhân Quyền Việt – Mỹ ngày 23 tại Hà Nội. Đảng 'không sợ đối thoại, không sợ tranh luận'? Mừng sinh nhật Hồ Chí Minh với tượng đài 118 tỷ đồng. http://www.voatiengviet.com/a/3862665.html Sat, 20 May 2017 05:58:00 +0700 VOA Đối Thoại Nhân Quyền Việt – Mỹ ngày 23 tại Hà Nội. Đảng 'không sợ đối thoại, không sợ tranh luận'? Mừng sinh nhật Hồ Chí Minh với tượng đài 118 tỷ đồng. 00:17:34 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 20, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3840094.html Sat, 20 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:29:59 Top 5 Billboard: Tuần của Justin Bieber - Tháng Năm 20, 2017 1. I'm The One (DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne) 2. That's What I Like (Bruno Mars) 3. Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber) 4. Humble (Kendrick Lamar) 5. Shape of You (Ed Sheeran) http://www.voatiengviet.com/a/3862439.html Sat, 20 May 2017 02:24:00 +0700 VOA 1. I'm The One (DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne) 2. That's What I Like (Bruno Mars) 3. Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber) 4. Humble (Kendrick Lamar) 5. Shape of You (Ed Sheeran) 00:08:34 Justin Bieber, Kendrick Lamar, bruno mars, ed sheeran, luis fonsi, daddy yankee, dj khaled, quavo, chance the rapper, lil wayne VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 19, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3838824.html Fri, 19 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 01:00:00 Tin Việt Nam 18/5/2017 - Tháng Năm 19, 2017 Công an ‘nhan nhản’ trong ‘kế hoạch bảo vệ Formosa’. Chính phủ thừa nhận biển miền Trung vẫn nhiễm độc từ Formosa. http://www.voatiengviet.com/a/3861111.html Fri, 19 May 2017 06:43:00 +0700 VOA Công an ‘nhan nhản’ trong ‘kế hoạch bảo vệ Formosa’. Chính phủ thừa nhận biển miền Trung vẫn nhiễm độc từ Formosa. 00:08:28 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 19, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3838457.html Fri, 19 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:30:00 VOA 10 giờ khuya - Tháng Năm 18, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. http://www.voatiengviet.com/a/3837151.html Thu, 18 May 2017 22:00:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế, và các bài học tiếng Anh. 00:59:59 Tin Việt Nam 17/5/2017 - Tháng Năm 18, 2017 GM. Nguyễn Thái Hợp: Một chuyến đi đau lòng! Liên Tôn gốc Việt gặp giới chức Mỹ trước Đối thoại Nhân quyền. Trung Quốc dùng rocket ngăn người nhái Việt? Cố vấn thương mại của Tổng thống Trump đi Việt Nam. http://www.voatiengviet.com/a/3854982.html Thu, 18 May 2017 06:05:00 +0700 VOA GM. Nguyễn Thái Hợp: Một chuyến đi đau lòng! Liên Tôn gốc Việt gặp giới chức Mỹ trước Đối thoại Nhân quyền. Trung Quốc dùng rocket ngăn người nhái Việt? Cố vấn thương mại của Tổng thống Trump đi Việt Nam. 00:19:59 VOA 4 giờ 30 sáng - Tháng Năm 18, 2017 Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. http://www.voatiengviet.com/a/3836814.html Thu, 18 May 2017 04:30:00 +0700 VOA Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. 00:30:00